ICILS: de digitale geletterdheid van jongeren in kaart

Het onderzoek ICILS (International Computer and Information Literacy Study) brengt wereldwijd de digitale geletterdheid van jongeren in kaart. Deze informatie helpt landen bij ontwikkelen van onderwijsbeleid. In Nederland doen ongeveer 3.000 leerlingen uit de tweede klas in het voortgezet onderwijs mee aan het onderzoek. ICILS focust onder andere op:

Informatievaardigheden van leerlingen, zoals veilig internetgebruik en het zoeken en beoordelen van online gevonden informatie.
Computationele vaardigheden van leerlingen. Hieronder valt kennis en begrip van digitale systemen, evenals het kunnen gebruiken van simpele algoritmes en beslisbomen om problemen op te lossen.
ICT-vaardigheden van docenten en toepassing van ICT in het curriculum.
De beschikbare hulpmiddelen en ondersteuning van ICT op school.

ICILS bestaat uit twee onderdelen:

  • leerlingen maken digitale taken om hun digitale vaardigheden in kaart te brengen (dit vindt op school plaats);
  • afname van vragenlijsten bij docenten, ICT-coördinatoren, schoolleiders over hun persoonlijke ICT-gebruik en dat op school.

ICILS Nederland

In Nederland zijn verschillende organisaties bij de uitvoering van ICILS betrokken. Het Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam en I&O Research zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Neem voor vragen contact met ons op via: info@icils2023.nl of via 053-2005300.

In Nederland wordt ICILS ondersteund door Kennisnet, Vakvereniging i&i, het ministerie van OCW en NRO.

Internationaal onderwijsonderzoek in 34 landen

ICILS wordt wereldwijd in 34 landen uitgevoerd. Na 2013 neemt Nederland in 2023 voor de tweede keer deel. Daarom kunnen we de Nederlandse resultaten ook met andere landen en de eerdere meting vergelijken. De resultaten worden eind 2024 verwacht.

ICILS voldoet aan de AVG-wetgeving. De privacy en anonimiteit van leerlingen, leraren, ICT-coördinatoren, en schoolleiders is gewaarborgd. In de internationale en landelijke resultaten van het onderzoek zijn individuele scholen of personen niet te herleiden. De privacyverklaring voor ouders en leerlingen kunt u hier vinden. De privacy verklaring voor schoolleiders, leraren, en ICT-coördinatoren vindt u hier.

Het onderzoek staat internationaal onder leiding van de IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Op de website van IEA vindt u meer informatie over het wereldwijde ICILS-onderzoek.

Veelgestelde vragen

Elke dag komen leerlingen op school en buiten school in aanraking met computers, tablets, mobiele telefoons en het internet. Het is belangrijk dat alle leerlingen goede digitale vaardigheden hebben en kennis over de kansen en risico’s in de digitale wereld. Om de digitale basisvaardigheden van jongeren in kaart te brengen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om mee te doen aan ICILS, een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de digitale geletterdheid van tweedeklassers.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit digitale opdrachten voor leerlingen om hun digitale vaardigheden in kaart te brengen (deze afname vindt op school plaats). Op deze dag komt ook een instructeur van het onderzoeksteam langs. Daarnaast zijn er online vragenlijsten voor leraren, ICT-coördinator, schoolleider en leerlingen over onder andere hun persoonlijke ICT-gebruik en dat op school. Leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders kunnen deze vragenlijsten invullen op een moment dat het henzelf uitkomt.

ICILS vergelijkt de digitale vaardigheden van Nederlandse tweedeklassers met die van jongeren uit landen om ons heen, brengt in kaart welke leerlingen meer of juist minder moeite hebben met digitale vaardigheden en laat zien hoe de digitale vaardigheden van jongeren zich in de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld. Zie ook deze pagina voor een overzicht.

Voor dit onderzoek is een aantal scholen willekeurig geselecteerd om mee te doen, waaronder uw school. Uw school vertegenwoordigt vele andere scholen in Nederland. Om een goed beeld te geven van digitale geletterdheid van leerlingen in Nederland is uw deelname daarom van groot belang.

Is uw school uitgenodigd voor ICILS en wilt u graag deelnemen? Dan kunt u mailen naar info@icils2023.nl Geef in uw mail aan wanneer wij u kunnen bereiken. U kunt ook wachten totdat wij u bellen. Binnenkort wordt u gebeld door iemand van het ICILS-team. We geven dan meer toelichting en u kunt al uw vragen stellen.

Is uw school niet uitgenodigd voor ICILS? Dan kan uw school helaas niet deelnemen. Om een representatief beeld van alle scholen in Nederland te krijgen, zijn scholen geselecteerd om deel te nemen aan ICILS. Deze scholen zijn samen een goede afspiegeling van alle scholen in Nederland.

Op deelnemende wordt een schoolcoördinator aangewezen, deze persoon fungeert als contactpersoon voor het onderzoeksteam en levert bijvoorbeeld de informatie over de klassen en leraren op school.

Op school worden één of twee tweede klassen geselecteerd om mee te doen aan de digitale taken over digitale geletterdheid. Deze taken worden onder schooltijd gemaakt onder begeleiding van een instructeur van het ICILS-team. Dit duurt ongeveer 3,5 uur, en wordt georganiseerd op een tijdstip dat voor uw school uitkomt.

Daarnaast wordt een online vragenlijst verspreid onder de schoolleider, ICT-coördinator en een selectie van leraren. U ontvangt van de ICILS-contactpersoon op uw school een brief met inlogcode. Daarmee kunt u inloggen en een online vragenlijst invullen, op een moment dat het u goed uitkomt. Als u een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Alle leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders die een vragenlijst invullen ontvangen een cadeaubon ter waarde van 15 euro voor hun tijdsinzet.

Daarnaast ontvangen deelnemende scholen een schoolrapport en (online) adviesgesprek over de resultaten op hun school. Leerlingen ontvangen een leuke kleinigheid als dank voor hun deelname. Ten slotte worden 20 ICT-gadgets verloot onder alle scholen die aan de responseisen voldoen.

Leerlingen maken klassikaal digitale taken op de computer om hun digitale geletterdheid in kaart te brengen. Dit duurt ongeveer 3,5 uur en gebeurt onder schooltijd op een moment dat voor uw school uitkomt.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 30 minuten. Iedereen bepaalt zelf wanneer hij of zij de vragenlijst invult, in mei, juni en juli 2023. Invullen kan in één keer, maar ook in delen. De vragenlijst kan tussentijds worden onderbroken om op een ander moment verder te gaan waar was gestopt.

ICILS voldoet aan de AVG-wetgeving. De privacy en anonimiteit van leerlingen, leraren, ICT-coördinatoren, en schoolleiders is gewaarborgd. In de internationale en landelijke resultaten van het onderzoek zijn individuele scholen of personen niet te herleiden. De privacyverklaring voor ouders en leerlingen kunt u hier vinden. De privacy verklaring voor schoolleiders, leraren, en ICT-coördinatoren vindt u hier.

Het Kohnstamm Instituut, I&O Research en de Universiteit van Amsterdam voeren het onderzoek in Nederland uit. Internationaal wordt ICILS gecoördineerd door IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Geef zoekwoord in ...