Minister Wiersma onderstreept het belang van ICILS

In de meest recente nieuwsbrief van het Ministerie van OCW wordt het belang van deelname aan ICILS aangekaart. Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs zegt hierover het volgende:

“Digitale vaardigheden zijn cruciaal om mee te kunnen in een digitale wereld. Scholen spelen een belangrijke rol bij het aanleren van digitale vaardigheden, en zoeken soms nog naar een goede aanpak. Het ICILS meet hoe het met de digitale geletterdheid van leerlingen in Nederland gesteld is. Bovendien krijgen scholen die meedoen handvatten om de digitale geletterdheid van leerlingen te verbeteren. Als u voor deelname van ICILS benaderd bent, stel ik het zeer op prijs als u tijd wilt vrijmaken om hieraan mee te doen.”

498 498 ICILS2023
Geef zoekwoord in ...